Hooldus ja remont - Kodukliima Viljandi

Go to content

Soojuspumba hooldus

Seadmete pikema eluea tagamiseks on soovitatav neid regulaarselt hooldada. Meie tehnikud teostavad soojuspumpade, jahutusseadmete ja ventilatsioonisüsteemide hooldust. Oleme registreeritud fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete ja käitlemistoimingute (FOKA) registris, mis annab meile õiguse hooldada üle 3 kg külmaainet sisaldavaid süsteeme.

Soojuspumba remont

Lisaks garantiiremondile teostame tasulist remonti enda ja ka teiste poolt paigaldatud seadmetele. Aastate jooksul on kogunenud palju kogemusi, mille abil lahendame ka kõige keerulisemad tehnilised probleemid.


Soojuspumbad ja konditsioneerid kasutavad õhu soojendamiseks ja jahutamiseks soojusvahetit. Kuigi seadmete siseosad on kaitstud filtritega, satub aja jooksul tolmuosakesi soojusvaheti pinnale. Soojusvaheti ummistub ja seadme jõudlus langeb, kasvab elektrikulu ning väheneb kasutegur. Selle vältimiseks on soovitatav peale tavalise filtripuhastuse  teha seadmele suurem hooldus.

Hoolduse käigus pestakse siseosa filtrid, pestakse puhastusainega (keemiline pesu) või puhastatakse suruõhuga sise- ja välisosa soojusvahetid, kontrollitakse külmaaine lekkeid, mõõdetakse rõhud ja pingutatakse üle elektriühendused. Jahutamiseks kasutatavatel seadmetel kontrollitakse kondensvee äravool ning vajadusel puhastatakse. Hooldus kindlustab seadmele pikema eluea ning aitab avastada tekkivaid rikkeid.

Hoolduse maksumus kodukasutuses olevale seadmele on sõltuvalt töö mahust 39-85 €. Väljasõidu tasu 39 €. Kaugemal maakonnas asuvate seadmete puhul lisandub kilomeetritasu 0,65 € / km . Kütmiseks kasutatavad soojuspumbad on soovitatav hooldada enne kütteperioodi algust. Konditsioneerid tuleks hooldada enne jahutushooaja algust.


Konditsioneeri hooldus

Konditsioneerid kasutavad õhu jahutamiseks soojusvahetit. Kuigi seadmete siseosad on kaitstud filtritega, satub aja jooksul tolmuosakesi soojusvaheti pinnale. Soojusvaheti ummistub ja seadme jõudlus langeb, kasvab elektrikulu ning väheneb jõudlus. Selle vältimiseks on soovitatav peale tavalise filtripuhastuse teha seadmele suurem hooldus.

Hoolduse käigus pestakse siseosa filtrid, pestakse puhastusainega (keemiline pesu) või puhastatakse suruõhuga sise- ja välisosa soojusvahetid, kontrollitakse külmaaine lekkeid, mõõdetakse rõhud ja pingutatakse üle elektriühendused, kontrollitakse kondensvee äravool ning vajadusel puhastatakse. Hooldus kindlustab seadmele pikema eluea ning aitab avastada tekkivaid rikkeid.
Hoolduse maksumus kodukasutuses olevale seadmele on sõltuvalt töö mahust 39-85 €. Väljasõidu tasu 39 €. Kaugemal maakonnas asuvate seadmete puhul lisandub kilomeetritasu 0,65 € / km. Konditsioneerid tuleks hooldada enne jahutushooaja algust.


Suur-Kaare 49,
71015 Viljandi
5184429
5284729

     ©2020 KODUKLIIMA VILJANDI
Back to content